Rekrutacja

Rekrutacja krok po kroku​

Lista kandydatów przyjętych

do klasy pierwszej

I Liceum Ogólnokształcącego CN-B im. Polskich Spadochroniarzy w Białymstoku:

Numer kandydata:
01BI

03BI

04BI

05BI

06BI

07BI

08BI

10BI

11BI

12BI

13BI

14BI

15BI

16BI

17BI

18BI

19BI

20BI

21BI

22BI

23BI

24BI

25BI

26BI

27BI

28BI

29BI

30BI

31BI

32BI

33BI

35BI

36BI

37BI

38BI

39BI

40BISZKOŁA NIE BIERZE UDZIAŁU W NABORZE ELEKTRONICZNYM

Wirtu@lny Dzień Otwarty

Krok 1

DO DNIA 25.06.2021 R. – ZŁÓŻ PODANIE O PRZYJĘCIE DO SZKOŁY W SEKRETARIACIE SZKOŁY
PODANIA O PRZYJĘCIE DO SZKÓŁ:

Krok 2

PRZYJDŹ NA ROZMOWĘ KWALIFIKACYJNĄ ORAZ TEST SPRAWNOŚCIOWY

 

Krok 3


ODSZUKAJ SWÓJ NUMER KANDYDATA NA LIŚCIE KANDYDATÓW WSTĘPNIE PRZYJĘTYCH. LISTY ZOSTANĄ UMIESZCZONE W ZAKŁADCE STREFA KANDYDATA.

Krok 4

Dd dn. 30.06.2021 r. do godz. 15.00
DOSTARCZ WYMAGANE DOKUMENTY:
– ZAŚWIADCZENIE OKE O WYNIKU EGZAMINU ÓSMOKLASISTY;
– Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej;
– 3 podpisane fotografie.

Krok 5

01.07.2021 r.
ODSZUKAJ SIĘ NA LIŚCIE KANDYDATÓW PRZYJĘTYCH!

Witamy
w naszych szeregach!